1024px apollo1.jpg
Solar Apollo with halo of Helios, second century
Mathiasrex