Li chingyuen.jpg
Li ching-Yuen
Public Domain/Wikimedia Commons